Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-studie-a-poradenstvo

Služby

Štúdie a poradenstvo

V spolupráci s externými expertami v oblastiach špecifického výskumu a vývoja zhodnocujeme naše skúsenosti pri plánovaní, riadení a poradenskej činnosti pri príprave štúdií uskutočniteľnosti, analýz a pri poskytnovaní organizačného a ekonomického poradenstva.