POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU

Visions má dlhoročné skúsenosti s rozsiahlymi projektmi, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických cieľov a spokojnosť svojich klientov. Preto neustále zlepšuje a prispôsobuje vlastnosti svojich služieb požiadavkám klientov a príslušných zainteresovaných strán s ohľadom na pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Tento prístup bol podnetom pre implementovanie a certifikáciu  integrovaného manažérskeho systému  od roku 2014 podľa noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001 s pravidelnou recertifikáciou, s aktualizovanou platnosťou certifikátov od 06.06.2023 do 05.06.2026. Preto kvalitu chápe ako systematický a komplexný súbor činností doplnený splnením aplikovateľných a záväzných požiadaviek, ktoré požadovanú spokojnosť zabezpečia.Znalosť a kvalifikácia zamestnancov visions sú garanciou kvality služieb. Staráme sa o odborný rast svojich zamestnancov pomocou systému trvalého vzdelávania, čím môžeme lepšie napĺňať očakávania svojich klientov.