ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ

Visions Consulting, s.r.o. je členom:

IPMA® Slovakia | 
international project management assocation

kolektívny - korporátny člen

Ad-hoc partnerstvá a konzorciá sú vytvárané pri dodávke služieb v rámci vybraných zákaziek a podľa aktuálnej potreby.