ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Kľúčovým prvkom v projektoch, konzultovaných zo strany visions, sú špecializované služby v oblasti organizačného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov, zabezpečovanie vzdelávacích aktivít „šitých na mieru“, čo priviedlo k vytvoreniu tímu, zameraného na výber vhodných lektorov pre vzdelávacie aktivity svojich klientov. V súčasnosti sa s partnermi visions zabezpečuje komplexné vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, mäkkých (napr. manažérskych zručností, komunikačných zručností, a pod.), ale i tvrdých zručností (napr. IT, kvalita, údržba, a pod.).