VISIONS

Visions od svojho vzniku ponúka špecializované poradenstvo a komplexné služby v oblasti verejných financií, najmä v oblasti verejného obstarávania, získavania financovania rozvojových projektov z verejných zdrojov a v oblasti projektového riadenia. Zároveň poskytujeme špecializované a odborné služby v oblasti technologických riešení, IKT, bezpečnostných technológií, ich aplikácií, a podpory ich prevádzky, ako aj služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. V spolupráci s partnermi tiež poskytujeme služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, a to tak vzdelávacie služby, ako aj organizačné a poradenské služby. Naše služby najčastejšie využívajú subjekty z verejného a neziskového sektora, ale aj MSP a veľké podniky. Súčasťou klientely sú aj nadnárodné spoločnosti z rozličných oblastí podnikania.

Svoju expertízu a skúsenosti sme preukázali participáciou na príprave a realizácii tuzemských a medzinárodných projektoch zameraných na rozvoj ľudského potenciálu, podnikateľského, inovačného a výskumného prostredia, či poskytovaním poradenstva pri spracovaní štúdií uskutočniteľnosti, stratégií a koncepcií.

Od roku 2008 sme sa podieľali na príprave, spracovaní, realizácii a monitorovaní projektov, ako aj posudzovaní viac ako 100 projektových zámerov a projektov a realizácii verejných obstarávaní v kumulatívnej hodnote presahujúcej výšku 500 mil. €.

Nájdete nás aj na