MÍĽNIKY

2020

recertifikácia systémov manažérstva │ nová certifikácia

STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management

2019

rozširovanie pôsobnosti

Poskytovanie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia implementácie OP VaI MŠVVaŠ SR.

2018

zmena vlastníckej štruktúry │ rozširovanie pôsobnosti

Rozšírenie zamerania na oblasť Smart Cities / Regions.

2017

nová certifikácia

STN EN ISO 9001:2016
STN EN ISO 14001:2016
Project Manager IPMA Level C®

2016

recertifikácia │služby pre VaV projekty

STN EN ISO 9001:2009
STN EN ISO 14001:2005
Rozšírenie portfólia služieb pre sektor výskumu a vývoja.

2015

Visions Consulting, s.r.o.
│ rozšírenie činnosti │ úspešná certifikácia

Zlúčenie KRM Consulting, s.r.o. a Visions, s.r.o. do spoločnosti Visions Consulting, s.r.o.

Prevádzky v Trnave a Bratislave, 15 zamestnancov.
Rozšírenie zamerania na zabezpečovanie komplexného projektového riadenia.
PRINCE2® (2009) Practitioner.

2014

úspešná certifikácia

STN EN ISO 9001:2009
STN EN ISO 14001:2005
PRINCE2® (2009) Foundation

2011

Visions Group, a.s.

Založenie Visions Group, a.s.

Poskytovanie špecializovaných poradenských služieb v oblasti podpory podnikania a rozvoja ľudských zdrojov, servisné služby pre spoločnosti visions.

2010

Visions, s.r.o.

Založenie Visions, s.r.o. a Visions Technologies, s.r.o.

Služby verejného obstarávania, rozvoj ľudských zdrojov a poskytovanie služieb v oblasti návrhu a implementácie technologických riešení v oblasti IKT, bezpečnostných technológií a ich aplikácií, a podpora ich prevádzky.

2008

KRM Consulting, s.r.o.

Založenie KRM Consulting, s.r.o.

Poskytovanie komplexného poradenstva a konzultácií v oblasti čerpania európskych fondov, projektového riadenia a vzdelávania.