Adresa sídla

(APOLLO)
Štefánikova 23, 917 01 Trnava

Visions Consulting, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Štefánikova 23
917 01 Trnava

Korešpondenčná adresa: 

Logistická 10

917 01 TrnavaIČO: 45 394 920
DIČ: 2022964790
IČ DPH: SK2022964790
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2924831815/1100
IBAN: SK9111000000002924831815
SWIFT: TATRSKBX
Aktuálny výpis z Obchodného registra

Visions Group, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Štefánikova 23
917 01 Trnava

Korešpondenčná adresa: 

Logistická 10

917 01 Trnava


IČO: 46 078 738
DIČ: 2023229230
IČ DPH: SK2023229230
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2926854025/1100
IBAN: SK7211000000002926854025
SWIFT: TATRSKBX
Aktuálny výpis z Obchodného registra

Visions Technologies, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Štefánikova 23
917 01 Trnava

Korešpondenčná adresa: 

Logistická 10

917 01 TrnavaIČO: 45 936 447
DIČ: 2023151812
IČ DPH: SK2023151812
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2920846905/1100
IBAN: SK6711000000002920846905
SWIFT: TATRSKBX
Aktuálny výpis z Obchodného registra