AKTUALITY

Aktuálne výzvy z Programu Slovensko

Z Programu Slovensko boli vyhlásené výzvy v oblasti kyberpečnsoti:

  1. PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR - Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa
  2. PSK-MIRRI-614-2024-DV-EFRR - Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejné a štátne vysoké školy

Viac nájdete v časti Aktuality - Vyhlásené výzvy, prípadne nás kontaktujte na info@visions.cc.