AKTUALITY

Aktuálne výzvy z Plánu obnovy a odolnosti

Ešte stále sa môžete uchádzať o podporu v rámci aktuálne vyhlásených výzviev na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z Plánu obnovy a odolnosti. Okrem iného sú otvorené výzvy na zvyšovanie kapacít základných a materských škôl, budovanie a zvyšovanie kapacít zariadení sociálnych služieb, či výzvy na inovačné vouchery pre podnikateľov. Viac nájdete v časti Aktuality - Vyhlásené výzvy, prípadne nás kontaktujte pre viac informácií.