Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Podpora pre samosprávne kraje na Smart riešenia a UIA

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.reformuj.sk a UIA.


V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať!

 

Samosprávne kraje (VÚC) môžu získať finančnú podporu na implementáciu princípov Smart riešení - zavádzanie procesov, systémov, politík a systémov riadenia kvality. Súčasťou je aj vzdelávanie zamestnancov. Súčasťou dopytovo-orientovanej výzvy je aj Formulár pre spracovanie koncepcie Smart regiónu. 

Pre viac informácií -  www.reformuj.sk

 

Očakáva sa zverejnenie dopytovo-orientovanej výzvy - Podpora moderných technológií pre subjekty vo verejnej správe. 

 

Zároveň dňa 16.09.2019 bola vyhlásená 5. výzva na predkladanie návrhov v rámci programu "URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UAI) / Iniciatíva mestských inovačných opatrení", ktorej cieľom je identifikovať a testovať nové riešenia a klásť dôraz na tie mestské problémy, ktorých dôležitosť bude v nasledujúcich rokoch rásť. Tieto inovačné aktivity môžu mať formu štúdií alebo projektov.

 

Oprávnené správne orgány:
- veľkomesto, mesto, či mesrská časť s minimálnym počtom obyvateľov 50 000,
- akékoľvek združenia alebo skupina správnych orgánov miestnych administratívnych jednotiek definovaných podľa stupňa urbanizácie ako veľkomesto, mesto či
mestská časť - cezhraničné združenia alebo zoskupenia, združenia alebo zoskupenia v rôznych regiónoch a/alebo členských štátoch. miest s celkovým počtom najmenej 50 000 obyvateľov.

 

Maximálna dĺžka trvania pre jednu inovačnú aktivitu sú 3 roky a poskytnutá suma nesmie byť vyššia ako 5 miliónov €. Miera spolufinancovania ERDF je maximálne 80%.

 

Tématický okruh: 
1. Kvalita ovzdušia
2. Obehové hospodárstvo
3. Kultúra a kultúrne dedičstvo
4. Demografická zmena