Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-aktuality

Aktuality

Moderné technológie

Kód: OPII-2020/7/11-DOP

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Termín uzávierky: 26.06.2020 (21.04.2020) (1. kolo), 22.08.2020 (22.06.2020) (2. kolo), každé 2 mesiaca (3. - n. kolo)

Oprávnený žiadateľ:
• samospráva
• štátna správa

Výška NFP:
• min. 200 000 EUR
• max. 1 000 000 EUR

Intezita podpory:
• 95-100%

Oprávnené aktivity:
Aktivita K: Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT
Aktivita E: Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Oprávnené územie:
• Bratislavský kraj
• Trnavský kraj
• Nitriansky kraj
• Trenčiansky kraj
• Žilinský kraj
• Banskobystrický kraj
• Prešovský kraj
• Košický kraj