AKTUALITY

Vzdelávacie a umelecké projekty z Nadácie Tatra banky - otvorené výzvy!

Grantové programy "Umenie a Vzdelanie" nadácie Tatra banky sú zamerané na podporu vzdelávacích a umeleckých projektov.

Oblasť "UMENIE" podporuje aktivity zamerané na:

Oblasť "VZDELANIE" podporí aktivity:

Oprávnení žiadatelia:

  • školy a univerzity,
  • neziskové organizácie,
  • študenti umeleckých vysokých škôl,
  • mladí umelci spolupracujúci s etablovanými tvorcami alebo vysokoškolskými pedagógmi,
  • slobodní tvorcovia,
  • tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

Výška financovania projektov závisí od konkrétneho programu:

  • Štipendiá pre študentov stredných škôl: maximálna výška podpory je 1 500 eur na projekt.
  • Umelecké projekty: financovanie až do výšky 10.000,00 € / projekt.
  • Vzdelávacie projekty: rôzne výšky financovania podľa typu a rozsahu projektu.

Programy majú presne stanovené dátumy otvorenia a uzávierky - pre väčšinu programov je uzávierka koniec septembra 2024

Prihlášky sa podávajú online na webe nadácie Tatra banky.

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať: info@visions.cc.

ZDROJ: Nadácia TATRA BANKY - https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty/, 25.06.2024