AKTUALITY

Výzva z Horizont Europe na podporu kultúrneho dedičstva prostredníctvom inovatívnych digitálnych riešení

Výzva je zameraná na podporu kultúrneho dedičstva prostredníctvom inovatívnych digitálnych riešení. Výzva je financovaná v rámci programu Horizont Europe.

Oprávnení žiadatelia:

  • výskumné inštitúcie,
  • univerzity,
  • múzeá,
  • neziskové organizácie,
  • MSP,
  • iné subjekty, ktoré sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom a jeho ochranou.

Kľúčové je, aby tieto organizácie pochádzali z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín programu Horizont Europe.

Grant sa poskytuje na aktivity spojené s vývojom a implementáciou digitálnych riešení pre kultúrne dedičstvo.

Výzva zahŕňa päť hlavných tém:

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 48.000.000,00 €.

DDL: 22.01.2025, 17:00 hod.

Okrem finančných prostriedkov možno získať aj možnosť medzinárodnej spolupráce a zviditeľnenia svojich projektov na európskej úrovni.

Žiadosti sa podávajú elektronicky cez portál Funding & Tenders Portal. Na podanie žiadosti je potrebné sa zaregistrovať, vyplniť potrebné formuláre a predložiť projektový návrh. 

Pre viac informácia nás neváhajte kontaktovať: info@visions.cc.

Zdroj: grantup.skec.europa.eu, 25.06.2024