AKTUALITY

Sprístupnenie ITMS21+!

Dovoľujeme si Vás informovať, že proces migrácie údajov programového obdobia 2021-2027 z ITMS2014+ do ITMS21+ bol ukončený a aplikácia ITMS21+ bola sprístupnená používateľom.

Prihlásenie používateľov verejnej aj neverejnej časti do aplikácie je možné prostredníctvom webového sídla portal.itms21.sk . Prihlásiť sa je možné aj prostredníctvom priameho linku pre verejnú časť (public.itms21.sk) a pre neverejnú časť (private.itms21.sk).

Používatelia migrovaní zo systému ITMS2014+ sa do ITMS21+ prihlasujú prostredníctvom voľby (tlačidla) s názvom Prvé prihlásenie registrovaného používateľa ITMS2014+ , a to prostredníctvom svojho používateľského emailu (premigrovaného z ITMS2014+) a zadaním bezpečnostného prvku. Do emailovej schránky migrovaného používateľa bude doručený webový link umožňujúci vytvorenie hesla do aplikácie ITMS21+.

ITMS21+ je určený osobitne a výhradne pre implementáciu programového obdobia 2021-2027. ITMS2014+ zostáva ďalej oficiálnym informačným systémom výhradne pre implementáciu programového obdobia 2014-2020. 

Zdroj: infomail ITMS2014+ <itms@itms.sk>, 17.06.2024