AKTUALITY

Výzvy na projekty z oblasti klímy, energetiky a mobility

V rámci programu Horizont Európa sú podporované i ekologické, inteligentné a odolné výskumné projekty, ktoré sa týkajú klímy, energetiky a mobility. Ide o:

3 témy v rámci výzvy Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2024-D2-02), Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita:

DDL: 05.09.2024, 17:00 hod.

Predpoklad podpory 6 projektov.

13 tém v rámci výzvy Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2024-D6-01) Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita:

Predpoklad podpory 22 projektov.

DDL: 05.09.2024, 17:00 hod.

Detailné podmienky sú uvedené v konkrétnej výzve. Vo všeobecnosti oprávneným žiadateľom je PO (verejný alebo súkromný orgán, vrátane medzinárodných organizácií) so sídlom v jednej z oprávnených krajín:

  • členský štát EÚ (vrátane zámorských krajín a území EÚ),
  • oprávnená krajina mimo EÚ,
  • krajiny EEA (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko),
  • asociované krajiny (pre každý program sa zoznam pridružených krajín líši) - zoznam je pravidelne aktualizovaný.