AKTUALITY

Výzvy HUMAN zamerané na etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií týkajúcich sa človeka

Ide o nasledovné výzvy v rámci Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír:

4 témy v rámci výzvy HUMAN-03:

DDL: 18.09.2024, 17:00 hod.

3 témy v rámci výzvy HUMAN-02:

DDL: 10.09.2024, 10:00 hod.