AKTUALITY

Úspešné obhájenie certifikácie

Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. disponuje od roku 2014 certifikátmi STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001, ktoré úspešne obhájila s platnosťou certifikátov od 06.06.2023 do 05.06.2026.

 

 

Viac informácií je možné nájsť → Politika kvality a environmentu.