AKTUALITY

Opäť úspešné obhájenie certifikácie

Spoločnosť Visions Consulting, s.r.o. disponuje od roku 2014 certifikátmi STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005, ktoré úspešne obhájila s platnosťou certifikátov od 06.06.2020 do 05.06.2023.

Viac informácií je možné nájsť → Politika kvality a environmentu.