Vaše vízie premeníme na realitu

 

+421 33 290 12 21

 

info@visions.cc

umenu-rozvoj-ludskych-zdrojov

Služby

Rozvoj ľudských zdrojov

Kľúčovým prvkom v rozvojových projektoch, konzultovaných zo strany našej spoločnosti, boli služby v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov, čo nás priviedlo k vytvoreniu tímu, zameraného na výber vhodných lektorov pre vzdelávacie aktivity našich klientov. V súčasnosti s našimi partnermi zabezpečujeme komplexné vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, manažérskych zručností, komunikačných zručností, informačných technológií – ako v oblasti používateľských zručností (ECDL a pod.), tak aj v oblasti rozvoja zručností špičkových IT profesionálov. Pre našich klientov sme zabezpečili tiež vzdelávanie vo vysoko špecializovaných oblastiach – pracovné právo, právo v oblasti zdravotníctva, psychologická odolnosť pri práci s ťažko chorými, riadenie kvality v prostredí zdravotníckych zariadení, kurzy odbornej spôsobilosti strojárskych špecializácií a pod.